Genel

REAKTİF İNSAN

İnsanlar, hayata bakışı, mantalitesi, yaşam tarzı düşünce ve davranışları yönüyle ve psikiyatrik bakışla ikiye ayrılır. Proaktif insan ve Reaktif insan. Bu iki tip, zıtlıkta birbirini tamamlar. Pro-aktif insan, kendi dışında gelişen olayları dikkatle süzer, duygusal, bilişsel ve ruhsal zekâsını hassas bir uyumla kullanır. Vicdan sahibidir, empati kurar. Sevimli ve sevgilidir.PROAKTİF İNSAN: Etki alanına odaklıdır. Daima… REAKTİF İNSAN gönderisinin devamı