EZ CÜMLE

Nâ-pâk ise tıynetin hayr umma sen germâbeden
Önce tathîr-i kalp et, sonra tathîr-i beden.

Gel de birbirimizin kadrini bilelim…
Çünkü ansızın ayrılacağız birbirimizden…

 


Harâbât ehlini hor görme sakın, defineye mâlik viraneler var.

••

Şeb-i Yeldayı Müneccimler, Muvakkıtlar Ne Bilir,

Mübdela-i Gamdan Sor kim, Geceler Kaç Saattir.

( En uzun geceyi müneccimler, vakit ilmiyle uğraşanlar nereden bilecek,

Gecelerin kaç saat olduğunu bir derde mübdela olan kişiye sor )

“Hak Tecelli Eyleyince, Her İşi Asan Eder;

Esbabını Halk Edip, Lahzada İhsan Eder”

 

şahidim, ne çok örneği var hayatımda…. ya sizin?

Bir cevap yazın