İLAHİ HAYAT FAKÜLTESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, CORONA DÖNEMİ, 1. ARA SINAV SORULARI

Ey insanlar, ey âdemoğulları, ey inananlar, ey mümin kadın ve erkekler, ey akıl sahipleri, ey kendisine kitap indirilenler… Aşağıda sizlere Allah katından gönderilenlerden derlenen sorular bulunmaktadır. Sorunun türüne göre, kimi kısa cevaplarla, kimi uzun tefekkürlerle veya sağlık durumunuza göre sadece başınızı hareket ettirerek cevaplayınız. Her sorunun puan değeri eşit olup, tek bir soruya verebileceğiniz kesin ve ikna edici cevabınızla, Dar-ı Beka sınavına katılım hakkı kazanabileceksiniz. İstediğiniz sorudan başlayabilir, (başta sizler için daha önce gönderilen kaynak ve rehber kitaplar olmak üzere) an itibari ile, önünüzde ayan beyan açık bulunan, “Kainat Kitabı”ndan ve istediğiniz tüm kaynaklardan yardım alabilirsiniz. Sınav süresi, (kendi ecel sınırlarınızda kalmak kaydıyla) sınırsız olmakla birlikte, corona-karantina süresince, soruları tekrar tekrar okuyarak cevaplamanız ve sınav salonundan çıkmamanız tavsiye edilir.
NOT: Soruların bazıları umumi olup, büyük çoğunluğu hususidir. Bu nedenle cevaplarınızı bu minval üzere tasarlayınız.
SORU1.

Allah var mıdır, muradı nedir, kudretinin sınırı nedir? İnsan nedir, varlık sebebi nedir, vazifesi ve sorumlulukları nelerdir? Vücud nedir, beden nedir, vahdet nedir, kesret nedir? (Bu soru umumidir ve tek tek düşünülmeye lakin, tek bir cevaba muhtaçtır)
SORU2.
Genelde kâinat, özelde dünya ve tüm canlılar, bir nizam üzere yaratılmış mıdır? Bu nizamın tersine kural koymak, nizamı yok etmeye meyilli olmak, akıl kârı mıdır? Yaratılan her şeyin bir sınırlı ömrü mü vardır, bu kısıtlı zaman içinde mücadele, inkâr, inat ve isyan mantıklı mıdır? (Bu soru da umumidir ve tek tek düşünülmeye lakin tek bir cevaba muhtaçtır)
SORU3.
Yaratılan her canlı için ihtiyaçları da yeterince yaratılmış mıdır? Öyleyse daha fazla biriktirme çabası, “bir diğerinin hakkını gasp etmek” değil midir, bu hırs ve kaygı niyedir? (Bu soru da umumidir ve tek tek düşünülmeye lakin tek bir cevaba muhtaçtır)
SORU4.
Öldürmek nedir, can alma hakkı kime aittir? Yüce nizam içerisinde, (bir kısım şuursuz canlıların, yaşam döngüsü gereği, diğer şuursuz canlıları, genetik kodlarından cüretle, avlaması dışında) öldürme için haklı gerekçe nedir? Hangi saikle, insanın insana üstünlüğü bu ölüme gerekçe olabilir? Hangi din, hangi vicdan, cana kıymayı, hangi hakla mubah görmüştür? (Bu soru da umumidir ve tek tek düşünülmeye lakin tek bir cevaba muhtaçtır)
SORU4.
Bilim nedir, ilim nedir, bilgi nedir, malumat nedir, düşünce nedir, düşünme nedir, anlama nedir, fehim nedir, zihin nedir, akıl nedir? Bütün bunları külli iradeye karşı kullanmak, yüce nizamın zıttına gayret etmek, aptallık mıdır, aymazlık mıdır, cüret midir, meydan okuma mıdır? Kâinat kitabından numunesini alabileceği her ilim mevcutken, başka zaviyelerden icat devşirmek, boş hayal, faydasız gayret, tehlikeli bir uğraş değil midir? “Faydasız ilimden Allaha sığınmak” bir yüce tevekkül değil midir, haddini bilmek, koşulsuz teslim olmak, malayaniden uzak durmak değil midir? (Bu soru da umumidir ve tek tek düşünülmeye lakin tek bir cevaba muhtaçtır)
SORU 5.
Felsefe nedir, mantık nedir, tarih nedir, siyaset nedir, fen nedir, ekonomi nedir, mal nedir, eşya nedir, isim nedir, ticaret nedir, tıp nedir, metafizik nedir? Defaatle tekerrür ettiği halde, ders almadığımız tecrübe nedir? İlimde dahi önyargılı, art niyetli, taraflı olma niyedir? Taraf nedir, ihtilaf niyedir, fırka cemaat, ırk, dil, din ayrımı nedendir, Kategorize, tasnif, ayırma, kutuplama, fanatizm, radikalizm, faşizm hangi akla hizmettir. (Bu soru da umumidir ve tek tek düşünülmeye lakin tek bir cevaba muhtaçtır)
SORU 6.
Ruh nedir, can nedir, kalp nedir, gönül nedir, sevgi nedir, şefkat nedir, merhamet nedir, saygı nedir, hürmet nedir, himmet nedir, lütuf nedir, ikram nedir, huzur nedir, saadet nedir, neşe nedir, keyif nedir, zevk nedir, samimiyet nedir, nezaket nedir, öfke nedir, şiddet nedir, kin nedir, gam nedir, kasavet nedir, hırs nedir, yeis nedir, endişe nedir, kaygı nedir, hüzün nedir, haset nedir, fesatlık nedendir, riya nedir, kibir nedir, aura nedir? Bütün bunları aynı beyne, aynı cesede yükleyip özgürce kullanman için sana bir cüz-i irade veren sırrın arzusu nedir, niyeti nedir, ne istemektedir senden? (Bu soru da umumidir ve tek tek düşünülmeye lakin tek bir cevaba muhtaçtır)
SORU 7.
Hak nedir, hukuk nedir, adalet nedir, nizam nedir, ensar nedir, dost nedir, kardeş nedir? Kanun nedir, sınırı nedir. Kuralı kim koymalıdır, bu hak kimindir? Hangi saikle, hangi insan bir diğerine göre daha fazlasını hak etmektedir. Yüce nizamı kurgulayanın kusursuz kitabı varken, başka kural koyma cüretini, hangi zümre, hangi kişi, neye dayanarak gösterir? Acizlik, korkaklık ve hakkı başkasına teslim, bir tevekkül zafiyeti değil midir? (Bu soru da umumidir ve tek tek düşünülmeye, lakin tek bir cevaba muhtaçtır)
SORU 8.
Evren nedir, galaksi nedir, kün(ol) nedir, big bang nedir, yörünge nedir, güneş nedir, worm hole, black hole nedir, kuantum nedir, quasar nedir, esir nedir, madde nedir, anti madde nedir, uzay nedir, boşluk nasıl bir şey, varlık nedir, hiçlik nedir, atmosfer nedir, ozon nedir, doğa nedir, gen nedir, hücre nedir, gıda nedir, okyanus nedir, su nedir Allah aşkına su nedir? Zerre nedir, kürre nedir, her ikisi arasında kaç alem vardır? Deprem nedir, tayfun nedir, yağmur nedir, magma nedir, ateş nedir, ziya nedir, ışık nedir, gün nedir, gece nedir, ay nedir, yıl nedir, ah mürür-i zaman nedir? Ezel nedir, ebet nedir, hayat nedir, doğum nedir, heyhat ölüm nedir?… İlk nedir, son nedir, sultan nedir, saltanat nedir, velhasıl hükümdar kimdir, emir kimdir, gerçek nedir, yalan nedir, rüya nedir, hayal nedir? Günbegün deveran olan sınırsız âlemde, (bir “minik” sen, bir “hiç” sen) havan kimedir? (Bu soru da umumidir ve tek tek düşünülmeye, lakin tek bir cevaba muhtaçtır)
SORU 9
Para nedir, servet nedir, mülk nedir, emlak nedir, ya sağlık nedir? Şeref nedir, itibar nedir, namus nedir, haysiyet nedir, karakter nedir, seçiye, ahlak nedir, irfan nedir, izan nedir, belagat nedir, basiret nedir, feraset nedir, hangisi öndedir, hangisi öncedir. Hangisi satın alır hangisini, ya da hangisi satın alabilir hepsini? (Bu soru da umumidir ve tek tek düşünülmeye, lakin tek bir cevaba muhtaçtır)
SORU 10
Anne nedir, baba nedir, ata nedir, aile nedir, cet nedir, akraba nedir, komşu nedir, otizm nedir, kromozom nedir, eksik kimdedir, fazla kimde? Vatan nedir, bayrak nedir, hava, su, toprak nedir, nebatat, hububat, ekmek nedir, arı nedir, deve nedir, incir, zeytin, bal nedir, altın nedir, ziynet nedir, demir nedir, soy nedir, asalet nedir, habil nedir, kabil nedir, şehadet nedir, eşrefi mahlûkat kimdir/nedendir? Kim kime muhtaçtır, kim kime hami, kim üstündür diğerinden ne hakla? Ey ademoğlu hizmetine verilmiş dünyaya bunca zulmün niyedir/nedendir, husumetin nesline midir, derdin nedir? (Bu soru da umumidir ve tek tek düşünülmeye, lakin tek bir cevaba muhtaçtır)
SORU 11
İslam nedir, İsa nedir, Musevi kimdir, Zebur nedir, Buda nedir, Tao nedir, Hindu, Konfüçyüs, Bahai, Zerdüşt kimdir/nedir? Deist kimdir, Ateist nicedir? Din nedir, iman nedir, kimedir, niyedir? Neyi emreder din? Doğruluk, dürüstlük, adalet, sevgi, hoşgörü, paylaşmak, tevazu, merhamet, sükûnet, yardım, iyilik, iyi niyet, öldürmemek, çalmamak, hak yememek, kandırmamak üzerine değil midir öğretiler?… Ey Müslümanlar, mümin kadınlar ve erkekler, iman kimedir önce? İmanın şartı nedir/kemiyeti kaçtır? Önce Allaha, sonra peygamberlerine, sonra kitaplarına, sonra meleklerine, ahiret gününe, kaza, kader, hayır ve şerrin O’nun tasarrufunda olduğuna şeksiz-şüphesiz, sorgusuz-sualsiz inanmak nice saltanattır? Mademki var bir Allah, mademki, seçtin, inandın varlığına birliğine, öylece teslim olup sonsuz rahmetine biat etmen gerekmez mi emrine? İman ile isyan, ne yaman çelişkidir? (Bu soru hususidir, inanç ve itikadın nispetinde tek tek düşünülmeye, lakin tek bir cevaba muhtaçtır)
SORU 12
İslam nedir, mümin kimdir, taassup nedir, takva nedir, tasavvuf nedir, mezhep nedir/nedendir, tarikat nedir, şeyh nedir, evliya nedir, seyyid nedir, kutup nedir, gavs nedir, mürşid nedir, mürid nedir, halvet nedir, tefekkür nedir, çile nedir, icazet nedir, vahded-i vucud nedir, nefs-i emmare, nefs-i levvame, nefs-i mülhime, nefs-i mutmainne, nefs-i razıye, nefs-i mardıyye, nefs-i kâmile nedir, ah nedir nefsin heva ve hevesi? Tüm bunlardan bihaber, “müslim” olunur mu ey zat? (Bu soru da hususidir, inanç ve itikadın nispetinde tek tek düşünülmeye, lakin tek bir cevaba muhtaçtır)
SORU 13
İslam’ın şartı kaçtır/nedendir? Kelime-i şahadet nedir, kelime-i tevhid nedir, şahit olduğun şey nicedir, mekândan, zamandan münezzeh midir “O”? Namaz nedir/nicedir, abdest nedir, rükün nedir, kıyam nedir, tekbir kimedir, secde nedir, nasıl bir buluşmadır? Tahiyyat nedir, teşehhüt nedir, Fatiha nedir, zammı sure nedir, huşu nedir? Farz nedir, vacip nedir, sünnet nedir, teheccüd nedir, nafile nedir, kaza nedir, kıble nedir? Gusül nedir, taharet nedir, temizlik nedir? Külli vücudun ve dahi beynin, külli esvabın, külli etrafın temiz değilse, bir ömür namazın nafile, bir ömür kıyamın beyhude değil midir? Beytullah nedir, cem nedir, cemaat nedir, cuma nedir, mescit nedir, saf nedir, hutbe nedir, ezan nedir, imam nedir/mesuliyeti nedir, bütün bunlardan murad nedir, senden ve sizden ne istemektedir “O” ? (Bu soru da hususidir, inanç ve itikadın nispetinde tek tek düşünülmeye, çok uzun tefekküre lakin tek bir cevaba muhtaçtır)
SORU 14
Oruç nedir, itikaf nedir, inziva nedir, uzlet nedir, açlık nedir, rızık nedir, niğmet nedir? Envai çeşit nebadat, envai çeşit hayvanatın, emrine verilen hava, su ve tabiatın kıymetine muttali olma, şükrünü eda etme fırsatı mıdır “oruç”? İbadet nedir, itikatsız ibadet, itaatsiz ibadet nicedir? Bir külli arınma mıdır oruç, hem bedeni, hem manevi taharet midir? Hususi bir ibadet ayı olmakla birlikte, esasen topluma ve hatta cihana tesir eden bir iklim, bir ilahi rahmet ve merhametle mücehhez bir ay mıdır (“sayılı gün”) “Ramazan”? Velhasıl vuslat nedir, reyyan nedir, kime müjdedir? (Bu soru hususidir, inanç ve itikadın nispetinde tek tek düşünülmeye, çok uzun tefekküre lakin tek bir cevaba muhtaçtır)
SORU 15
Kuran nedir, bir matbu evrak mıdır, ibadete kılavuz vesika mıdır, dünyevi ve uhrevi hayatın el kitabı mıdır? İlk emir “İKRA(OKU)”… Neyi, ne zaman, ne kadar, neresinden oku, hitap kimedir, emir kimedir? Sure nedir, ayet nedir, nüzul nedir, tefsir nedir, meal nedir, tercüme nedir? Hadis nedir, ravi nedir, fıkıh nedir, kelam nedir, akait nedir, siyer nedir, müçtehit kimdir, içtihat nedir, silsile nedir? “Hz. Muhammed O’nun kulu ve elçisidir” ve Kuran’ın ahkâmının sosyal hayatta uygulayıcısıdır, değil mi? Onsuz İslam olmaz, değil mi? “Kur’an’ın nüzulü hususi, ahkâmı umumidir” değil mi? Fasık kimdir, kafir kimdir, müşrik nedir, münafık kimdir, mümin kimdir, zalim kimdir, Karun kimdir, Firavun kimdir? Ad kavminin, Lut kavminin, Semud kavminin helâkına vesile nedir? Bakara nedir, Nahl nedir, Ankebut nedir, Neml nedir, Fil nedir, Tin nedir, A’lak nedir, A’raf nedir, Fecr nedir, Hadid nedir, Leyl nedir, Necm nedir, Nisa nedir, Ta-Ha nedir, Rad nedir, Zilzal nedir, ne söylemektedir? Her birinde ve tümünde “akıl sahipleri için” ne ibretler vardır? Okudun mu, ey âdemoğlu, cidden okudun mu? (Bu soru da hususidir, inanç ve itikadın nispetinde tek tek düşünülmeye, çok uzun tefekküre, lakin tek bir cevaba muhtaçtır)
SORU 16
Hac nedir/nicedir? Hacdan murad nedir? Zekât nedir, nasıl bir müessesedir? Fitre nedir, sadaka nedir, yetim nedir, kul hakkı nedir? Malı bereketlendiren ve fakirin hakkı olan zekât, hangi Müslümana ağır gelir, neden gelir. Faiz nedir, riba nedir, tefeci nedir, hırsız kimdir, ya ölçüde tartıda hile yapan…? “Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır”, böyle değil midir? Haram nedir, mekruh nedir, tenzihen mekruh, tahrimen mekruh nedir, helal nedir, mendub nedir, mubah nedir? Elest meclisi, Alem-i berzah, Alem-i melekut nedir, cennet nedir, kim girer eymen kapısından ( .. rabbin senden razı, sen ondan razı..) cehennem nedir, kabir nedir, kıyamet nedir, sûr nedir, sırat nedir, arasat nedir, livaulhamd nedir, (zerre miskal, iyiliğin de zerre miskal kötülüğün de tartıldığı) mizan nedir, mahkeme-i kübra nedir? “Yevme lâ zılle illâ zılluhû” gününde kim gölge eder sana? “O gün kişi kardeşinden, annesinden ve babasından, hanımından ve çocuklarından kaçar. O gün herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır.” (Abese: 34-37) buyrulduğu günde kim kucak açar sana?… (Bu soru çok hususidir, inanç ve itikadın nispetinde tek tek düşünülmeye, çok çok uzun tefekküre lakin tek bir cevaba muhtaçtır)

Soru17. (Son soru)
Merhamet nedir? Kâinatın varlık ve yaratılış sebebi “merhamet”, varoluşunun sırrı ve imtihan alanın “merhamet”, sınır ve dereceleri ölçüsünde mükâfat veya cezaya muhatap olacağın tek konu “merhamet”… Yüce yaratanın esmasından birer numune taşıyan ey insan, ey eşrefi mahlûkat, O’nda temayüz etmiş “merhamet sırrı”nın, sende sınırı ne? (Bu soru muhatabı için hususi, etkisi veçhile umumidir, inanç ve itikadın nispetinde çokça düşünülmeye, çok uzun tefekküre ve uygulamaya, lakin tek bir cevaba muhtaçtır)

NOT: Bu imtihan neticesinde, ne çok şeyi bilmediğimizi, ne çok şeyi bilmemiz gerektiğini, bilip iman ettiklerimizle, hüsnü kalp ile amel etmediğimizi görmüş olacağız. Bu imtihan ilmihalimizi, iman ve itikadımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olacaktır. Bu vesileyle, final imtihanına yeniden ve sıfırdan hazırlanmaya başlayacağımızı ümit ediyor, azim, gayret, teşebbüs ve tevekkül diliyorum…
y.ş.y (yirmiüçnisanikibinyirmi)

içine gönderilmiş