YAZ KALEM…


Kiraz ayı, seher vakti gelmişim,
Şefkat alıp, merhameti dermişim,
Fezailim, ecdadımdan almışım
Sebavetim böyle geçti, yaz kalem

Gök benimdi, yağmur benim, su benim,
Dağ benimdi, çayır benim, ay benim,
Efkârımda bir cigara, çay benim,
Dem-i civan böyle geçti, yaz kalem.

Oda soğuk, lamba titrer geceden,
Kelam büyür, yol verince heceden,
Gah bir ağrı, gah bir sızı, inceden,
Zemherimde böyle geçti, yaz kalem.

Bağbanıma cemre düştü, vakitsiz,
Gam içreyim, hazanım var tarifsiz,
Gülüm soldu, hazeranım çaresiz,
Nevbaharda böyle geçti, yaz kalem

Bir imtihan, uslanırsam nush ile,
Lütf u kerem, niğmet ile, mal ile,
Ciğerparem evlad ile, yar ile,
Yaz baharım böyle geçti, yaz kalem.

Bir hengâme, yol görünür gurbete,
Düşer gönül, tarifsiz bir hasrete,
Iyal için, niyaz artık nusrete,
Son bahar da böyle geçer, yaz kalem.

Halvetimdir, erzel-i ömr perişan,
Avdet eyler, mal-i hülya, nam-u şan,
Dönüş ona, heyhat mesrur kavuşan,
Ömr-i hayat böyle geçer, yaz kalem

y.ş.yücel (sekizhaziranikibinyirmi)

içine gönderilmiş