EKŞİALİ MAHALLESİ, GEÇMİŞE NAZİRE

Yine Corona tatilinde ben, 1970-1990 arası doğduğum mahallede yaşayan akraba ve komşularımızdan, tanıdıklarımı, bildiklerimi kendi şivemizle ayrıca Ali Ekşi dedemizden (1460) soy ağacımızı mani şeklinde yazıya döktüm uzun ama tarihi bir vesika oldu sanırım…
EKŞİALİ MAHALLESİ
GEÇMİŞE NAZİRE…

Bir destan yazayirum
Ekşali mahlesine,
Gelun bile gidelum
Yetmişler senesine

Yetmiş doksan arasi
Akluma gelenleri,
Rahmet ile analum
Arada ölenleri,

Yirmi üç pare oba
Hepsini sayacağum
Göru da bilduğumi
Ortaya koyacağum.

Evvela Ekşalinun
Buldum seceresini
Bir kısmini deyeyim
Siz bulun gerisini

Ekşi Ali dedemuz
Sarayda paşa idi
Bir gün padişah ona
“Ali akşidun” dedi

Ali can kaygusina
Saraydan firar etti
Bayburt taraflarina
Bir vakit sebat etti

Fatih Sultan padişah
Af etti ferman ile
Lakin dönmedi Ali
Maruzat beyan ile

Endi Kondu köyine
Bayburttan yaylalardan
Ondan başka yok idi
Müslüman ahalidan

Odobaşlar, Memişler
Hakeza Hacalilar
Üç hane Rum milleti
Birda Ekşi Alilar

Ekşalinun dört oğli
Burda kalan Muhammet
Diğerleri göç etti
Ğeybi bilene rahmet

Onun oğli Bendullah
Ondan oldi Abdullah
Devami Abdurrahman
Rahmet eylesun Allah

Abdulvehap altinci
Soydan beyuk dedemuz
Abdulkadir uşaği
Hep ayni nesildenuz

Muhammet şeyh efendi
Bin yediyüz elliler
Türbesi Ekşalida
Nasil beyuk veliler

Hasan onun evladi
Ahmet ta torunlari
Karahalil İbrahim
Ahmetun kardaşlari

Kancalar Ustalilar
Kara Halilden gelur
Ahmetun soyina da
Efendi oğli denur

Ali Efendi zade
Ahmetin bir evladi
Hicret etti bi kısmi
Bir kısmi soy almadi

Ali efendi oğli
Üç tanedur bilinen
Usta Hasan ve Hussa
Usta Ahmet peşinden

Usta Ahmetten gelur
Mahyeler, Eminusta
İsmail Efendiler
En yakın bu hususta

Hussanın torunlari
Kamillar Anagalar
Çerkezler ayri bir kol
Bi kol Aceralilar

Haci hemitler ile
Aliemce oyanki
Hepsi Hussa dan gelur
Huylari ayni sanki

Usta Hasan dedemun
Oğli Mahmut efendi
Birisi Yusuf Şevki
Sonra Mustaefendi

Mahmut efendi zade
Zebiralar Yakutlar
Mustafendi kolindan
Firişlerlan Bakılar

Yusuf Şevki soyina
Derler hacefendiler
Mürşid-i kamil dedem
İhmal şefaat eyler

Kısaca böyle imiş
Ekşali şeceresi
Okudum dinledunuz
Hayrolsun semeresi

Yukarıdan cameden
Ekşaliya girelum
Mukım orda kalani
Soyleyup yadedelum

1.
MEMİŞLERden başlayim
En başinda mahlenun,
İki göç bi konakta
Geldi geçti devranun

Güzel yemek yapardı
Düğüne cenazeye,
Morisonun anasi
Rahmet olsun Asiye

Rehimenun Henife
Süleymanun karisi
Altı çecuk eyledi
Erkek oldi yarisi

Ayhan, Seyhan evveli
Ceyhan, Reyhan aradan,
Selman ile Tahsini
Eylediler soradan

Elife’nun külfeti
Evun öte yaninda,
Hasan İle Fadime
Bi o var hatırumda

2.
SAFFETlere geçersun
Çaylarun arasindan,
Haci Yusuf bi kardaş
Diğeri hoca Kenan

Sebahatla, Hanife
Ayşe İle Sebiha,
Sacit en beyukleri
Bilmem var mi bi daha

Ayşe ile Kenanun
Beşini da tanirum,
Emine akranumdur,
Vehbi küçük sanırum

Âlim dur ceddi gibi
Ahmet Faruk bitane
Hayriye ortancasi
En ufaği Sefire

3.
ÇAMBEKAnun külfeti
Beş çecuk bir Gülhanum,
Emriyeyi unutmam
Kardaşi Çambekanun

Terzi Yusuf Rahmetli
Mukallit adam idi
Gülerdi derdi ama,
İtikati tam idi

En beyuği Mustafa
Naci onun peşine,
Yılmaz, abim emsali
Bi Sevim, bi Hayriye

4.
ALİ EMCEler mazlum
Hademe idi Ali,
İki köroğli ayvaz
İbrahim da zavali

Hanumlari muteber
Ayşe İle Nuriye,
Olmadi evlatlari
Viran kaldi geriye

5.
KAMİL’un hikayesi
Sığmaz destanlaruma,
Mağmasanun evini
Onarduk verduk ona

Şükriye hanum derduk
Çok işler etti ona,
Kedriyelan Ayşega
Bir omur yetti ona

Kamil deyup geçmayun
Biraz saf, biraz deli
Allah rahmet eylesun
Allah bilur bir veli

6.
HACEFENDİLER bizum
Şohretumuz namumuz,
Evliya Yusuf Şevki,
Alefendi dedemuz

Ayşe hala derdiler
Babamın anasina,
Oturmayan varmidur
İkramli sofrasına

Beş evlat eylediler
Süleymanun peşinde,
Celal, İbrahim, Zehra
Eminelan Zahide

Süleymanun hanımi
Hala kızı Hayriye,
Alti hayırli evlat
Biraktiler geriye

Ahmet en beyukleri
Ayşe, Aysel sırali,
Bendeniz Yusuf Şevki
Bi Emine Bi Ali

Mahlenun ortasina
Hacefendinun evi
Avlisinda eğlenur
Yekün köy çecukleri

7.
AHMETEFENDİ evi
İki göç, dört göz oda,
Gülsumelan Muhammet
Soy verdiler orada

İbrahim beyuk evlat
Bekir hoca ufaği,
Havize’lan Fadime
Tüttürdiler ocaği

Emine, Ahmet, Adnan,
Mustafa’yla Zuhtiye,
Bobalari İbrahim
Analari Fadime,

Bekir hocanun ilmi
Köyden köye yayilur
Burada sayduklarum
Ayni soydan sayilur

Havizeden doğmiştur
Hasan, Ayşe, Muhammet,
Fadime ortancasi
Deryaya olsun rahmet

8.
ÇERKEZLER iki oba
Bir Ahmet bir da Hasan,
İki elti Henife
Çok severdun tanisan

Peyganayi tanimaz
Benden ufak çoğisi,
Ağma idi rahmetli
Cennetlukta doğrisi

Ahmetun uşaklari
En beyuği Muhammet
Hep gurbette yaşadi
İsmail, Osman, Hikmet

Çerkez Hasan foterli
Bikaç hanum beş evlat,
Salih, Ayşe, ve Hacer
Ali’dan ufak Cevat

Salih iç güveyisi
Ustalinun damadi,
Ali’ya kaldi oba
Cevat köyde kalmadi

Çerkez Ali külfeti
Fadime analari,
Adnan, Zehra ilk iki
Cengizden sonralari

Ayşe, Hacer den sonra
Orhani vermiş Allah,
Cihangir yedi oldi
Atlamadum inşallah

9.
HACİHEMİTLER ayni
Bir tavanun baluği
Süleyman Emicenun
Namlidur adamluği

Hayal meyal bilurum
Anasi Henifeyi,
Anam kardaşluk etmiş
Hanumi Nazmiyeyi

Beşi kız iki erkek
Onlarun evlatlari,
Necmiyenun peşine
Seher, Sevim, Celali

Rahmetli Celalumun
Aklımdan çıkmaz yüzi,
Fadime, Osman sonra
Henife ufak kızi

10.
USTALİLAR beş nufus
Kızlari Zelifenun,
Fadimelan Resule
Peşinde Eminenun

Hanum, muhtar gelini
Havva hepsinden kuçuk,
Zelife hala yatar
İki ayaği kesuk

Salihlan Resulenun
İki çecuği oldi,
Fadime, Selahattin
Peşi peşine doğdi.

11.
İSMAİL EFENDİLER,
Hasan ustalan Güli,
Kalmadi mahallede
Çecuklerinden biri

Sabri, Fevzi, Alihsan
Ereğlide eğleşur,
Sabirelan Hayriye
Eyilukte yarişur

12.
FİRİŞ idi lakabi
Hafuz Yusuf Rahmetli
Henife yenge ile
Çok sevdaluklar etti

Yedi çecuk ettiler
İki kız beşi erkek
En beyuği Muhammet
Sonradan Ali, Ahmet

Fadimeyi, Ayşeyi
Ablamuz bilur iduk,
İsmail sonra gelur
Yunus ise en kucuk

Firiş hafuz Yusufun
Mustafa ağabeyi
Ayşe Halalan bile
Seçtiler mezereyi

Harbiye en beyuk kız
Fadime Sıtkı sora
Süleymandan Emine
İhmal beyuktu bira

13.
BAKILAR bir göç idi
Firişun binasina,
Bakı Hasan emice
Benzerdi anasina

Çoği tanimaz belki
Eyüpi, Lütfiyeyi,
Emine, Hava bilmem,
Hele da Mustafayi

14.
KANCALAR iki külfet
Hasan ile Hüseyin
Sabahtan Ekşalida
Lüvelada öğleyin

Hava hala, mamika,
Yaşi var idi yüzde,
Zennure yengemuzun
Çok emeği var bizde

Fadimelan Necati
En beyuk çecukleri,
Kadriyeden Yusuftan
Küçüktur Sezginleri

Muhammet emsalumdur
Okumişuk beraber,
Hayriye ufaklari
Hepisi da muteber.

Holali Heva yenge
Hasan ile bir külfet
Nurettinden sonrasi
Ayşe, Henife, Mehmet

15.
EMİNUSTA konaği
İhtişamli bir bina,
Visirli analari
Kalurdi yanlarina

Eminlan Visirlinun
Köyde kalan evladi,
Ali Kemal, İsmail
Bu konakta beyudi

Ali Kemal, Emine
Kaldi boba evine,
Kazim en beyukleri
Yusuf oldi peşine

Ayakkabi yaparler
Konduda dükkanlari
Fuat, Nazif evveli
Nejla en ufaklari

Havva ile beraber
İsmailun külfeti,
Şükran, Türkandan evvel
Eylediler Behçeti

Fadime üçünci kız
Vehbi az ufak benden
Anasi kardaşlari
Hepsi razi Bedriden

16.
USTAHMETLER töredi
Mahledeki o evden,
Onun hekayesini
Dinlemişum dedemden

Yusuf dede ölünce
Dedem yetim kalmişti,
Anasi Heyriyeyi
Ali hoca almişti

Anneannem Fadime
Baba bir, ana ayri,
Hafuz dayilan İlve
Gardaşi oldi gayri

İlve hala derdi ki:
“Hep benum mehremlerum”
Mevla rahmet eylesun
Hepsini çok severum

Hafuz idi Hüseyin
Fadimeda karisi
Bi kısmi ekşalida
Lüvelada yarisi

Ahmet İle Seyfettin
Çobanluk ederdiler
Muhammetlan Emine
Komlari severdiler

Ozbay en beyukleri
Peşine oldi Özkan
Özlem ufak kızi
Üç taneler sanırsam

En ufaklari Ali
Husniye da hanumi
Habu Ekşi oğlari
Taşiyiler kanumi

Mahlede durmadiler
Bak Allahun işine,
Metin sonra Henife
Aydin, Aysel peşine

Ahmet İle Harbiye
İskenderunda kaldi,
Beş tanedur kızlari
Hepsi orada oldi

Dayimun hanumidur
Beyukleri Nebahat
Fadime den Ayşeden
Bir evveli Nezahat

Ahmet amca şenledi
Mahallede konaği
Beş değerli kızlarun
Nihayet en ufaği

Seyfettinlan Lütfiye
Yeni eve geçtiler
Osman İle beraber
Beş ta onlar ettiler

Günay ile Müzeyyen
Kızlarun beyukleri
Emine sonra İlve
Bu kadar çecukleri

17.
USTAMUSTAFAlari
Tanimam bilmem ama
Ahmet Usta hanumi
İhmal Şerife Hala

Dört evlat eylediler
Mehmet Muhittin Zehra
En ufak Ali Osman
Bilmem ki var mi daha

Şenlik bilmem o evi
Duymişum Rüveydayi
Hüseyin usta ile
Şenlediler obayi

Oğrendum çecukleri
Hasan Hayriye Ersin
Hayri’sine Ertan’a
Allah selamet versin

18.
USTA YUSUFun evi
Değermene giderkan
Çok döğa eylemişum
Kukarapindan yerkan

19.
ZEBİRAdur lakabi
O Mustafa rahmetli,
Hanumi Hava hala
Misafire hürmetli

Salih en beyuk evlat
Çok kalmadi köyine
Kızun biri Fadime
Ötekida Emine

Salihun çecukleri
Ankarada eğleşur
Ali en beyukleri
Sadık ona yetişur

Birgül en ufaklari
Fatih ortancalari
Rabbe emanet olsun
Hepsinun evlatlari

Destanumuz bu kadar
Ben dedum ben dinledum
İnşallah eksuk deyup
Kul hakkına girmedum

Hacefendinun Yusuf
Ne anlatti dinleyun
Helal etmiş hakkıni
Sizda helal eyleyun

y.ş.y (yirmialtınisanikibinyirmi)

içine gönderilmiş