24 M VE KÜLLENMİŞ KÖZLER…

közler

Ahmet Vefik Paşa, enteresan bir vali… 1823-1868 yılları arasında bir kez İç İşleri, iki kez Eğitim bakanlığına, 3 yılı Bursa’da olmak üzere çeşitli illerin valiliğine ve iki kez de başbakanlık makamına atanmış, büyükelçilik ve öğretim üyeliği yapmış, kolay vazgeçilemeyecek bir kamu yöneticisi… Nüktedanlığı, cesareti ve açık sözlülüğü ile çoğu kez başına işler açmış; görevden alınışları, hep bu vesilelerle olmuştur. Kitaplara ve okumaya merakı nedeniyle “devrilmiş kütüphane” diye isimlendirilen Ahmet Vefik Paşa, 10 dan  fazla yabancı dil bilen nevi şahsına münhasır bir zat-ı muhterem…. Devlet adamlığının yanında başarılı bir siyasetçi ve diplomat, yazar ve iyi bir mütefekkir… İyi bir yöneticide bulunması gereken hasletleri, eğitim yönetimi alanında yazılmış ilk eserlerden olan “Salname-i Ali Osmanî”  adlı yıllıklarda yayınlayarak ülke çapındaki yöneticilere ulaştırmıştır.

Çağdaş yönetim anlayışının yeni fark ettiği Lider yöneticide bulunması gereken özelliklerleörtüşen 24 maddeyi Ahmet Vefik Paşa’mız bakınız nasıl ifade ediyor:

 1. Muteber (Geçerli)
 2. Mutena (Seçkin)
 3. Mutedil (Ilımlı, dengeli)
 4. Mu’tezim (Azimli)
 5. Mutlif (Bağışlayıcı, affedici)
 6. Muvakkit (Zamanı iyi ayarlayabilen)
 7. Muvaffak (Başarılı)
 8. Muzaffer (Galip)
 9. Müdebbir (Çare bulucu-İdare edici)
 10. Müeyyid (Disiplinli)
 11. Mütefekkir (Düşünür)
 12. Müferrih (Güler yüzlü)
 13. Muhibbi (Muhabbetli, sevecen)
 14. Mükrim (Cömert, ikramcı)
 15. Mültefit (İltifat eden)
 16. Mümeyyiz (İyiyi kötüden ayırabilen)
 17. Münevver (Aydın)
 18. Mübeşşir (Müjdeleyici)
 19. Mübeccel (Yüceltilmiş)
 20. Muvahhit (Allah’a inanan)
 21. Mücerrib (Tecrübeli)
 22. Müfarik (Fark edebilen)
 23. Müeyya (Hazır olan)
 24. Müceddid (Yeniliklere açık olan)

Her ne kadar Prof. Üstün DÖKMEN bu listeyi 55 e çıkartmış olsa da, aslında ideal bir lider yönetici tarifidir yukarıdaki ve yeterlidir sanırım..

………….

İlçemize yeni atanan kaymakamımız sayın Aziz İNCİ, geçen hafta İlçe Milli Eğitim müdürü, okul müdürleri ve okul aile birlikleri başkanlarının hazır bulunduğu bir toplantıda aldığı “İnegöl Milli Eğitimi” brifingini değerlendirerek bir konuşma yaptı.

Sayın Aziz İNCİ’nin kendisini tanıtarak eğitime bakış açısını sunduğu ve ardından, okul müdürleri ve aile birliklerinin öneri ve değerlendirmelerinin yer aldığı kısa ve verimli bir toplantıydı…

İzlenimimiz, kaymakamımızın eğitimin fiziki yapısından çok fiili yapısı ve içeriği ile ilgileneceği yönünde oluştu…

Rölantide geçen bir dört yılın ardından yeniden gaz alabileceğimiz, potansiyel enerjimizi kinetik enerjiye çevirebileceğimiz yeni bir atmosferin oluşacağı hissi yayıldı üzerimize… Okulların, yalnızca bireysel ve akademik başarıları ile değil, topyekûn toplum insanı ve iyi vatandaş yetiştirme becerisinin de yarıştırılacağı, yöneticilerin ve öğretmenlerin bu yönüyle daha fazla kıyaslanacağı düşüncesi, hareketlendirdi yatmaktan yorulmuş muhayyilemizi…

Kaymakamımızı dinlerken Ahmet Vefik Paşanın “24M” si geldi aklıma.. Özellikle de nadir bulunan üç özellik: ilki “MUTEDİL” olmak; dengeli ve ılımlı yani… Her zaman bir orta yol bulabilen, sükunet ve sabır tavsiye eden.. İhtimaldir ki, Mutedil bir yönetici, azmeder ve ceht ederse, enerjisini tüketmiş eğitimin ırgatlarını da uçurur, yıllardır çözülemeyen “Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü” meselesini de halleder kısa zamanda…

İkincisi “MÜLTEFİT” iltifat eden, çalışanını motive eden bir başka tabirle.. Çalışan takdir bekler, övülmek ister her şeye rağmen. Esasen ilahi bir duygudur bu, yadırganmamalı. Bazen küçük bir tebessüm, “senin farkındayım” mesajı verir de, kelebek etkisi yapar koca bir teşkilata… işte bu hususta MÜKRİM olmalı yönetici…

Ve “MÜCEDDİD” olmalı; yeniliklere açık, kendisi, ümerası ve tebaası… Her köşesinden, her alanından haberdar olmalı sorumlu olduğu coğrafyanın ; “Her şeyin bir şeyini, bir şeyin her şeyini bilmeli” , şaşırtmalı yönettiği halkı… Sıkça ziyaret etmeli zamansız… Bazen çat kapı girmeli odasına, ya da davet etmeli sıradan bir memurunu…

Küllerin altındaki közleri üfleyip çıkarabilmeli, kor edip, alevlendirmeli… O közler ki, dağlara küsmüş tavşan misali; ne dağ farkındadır küskünlüğünün, ne umarsız tavşanlar…

Sayın kaymakamımızın şahsında tüm yöneticilerimize ithaf olunur 24M; hatırlatma sadece bizimkisi, var olanı tasdik belki de…

Öyle görünüyor ki, güzel günler kapımızda…

Sizi bilmem ama ben elektrik aldım…

içine gönderilmiş

Bir cevap yazın