MÜSLÜMANIN VİZYONU

 dua

“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Yukarıdaki ifade kamu idareleri için 5018 nolu yasa ile emredilmiştir ve hukuki bir zorunluluktur.

Konu kamu idarelerini ilgilendiriyor gibi görünse de esasında özel yada sivil her kuruluşun , her siyasi partinin, her ailenin ve hatta her insanın yapması gereken şey aslında tam da budur.

Özet bir anlatımla Vizyon:

  • Uzun bir gelecekte ulaşmak isteğimiz durum.
  • Kendiliğinden gerçekleşmeyecek ancak gerekli çabaları harcarsak başarabileceğimiz bir ideal.
  • Sanki oradaymışız gibi ulaşmak istediğimiz durumu tanımlayan ilgililerde heyecan uyandıran nitelikli bir hedef seçimidir.

Ve Misyon:

Bu yüce ideal uğruna yapılması gerekenleri açık ve net bir şekilde ifade eden görev tanımıdır.

Ardından yakın ve uzak hedefler için stratejiler, faaliyet ve yöntemler belirlenir. Kısa ve uzun vadeli planlar hazırlanır. Artık bu vizyon ve misyon sahibi kişi her davranışını vizyon ve misyonuna uygun olarak yapar. Onunla yatar onunla kalkar.

O halde öncelik, vizyonuna yürekten inanmaktır.

Yukarıdaki teorik bilgiler ışığında anlatacağımız “müslümanın vizyonu, misyonu, stratejik planı, norm ve değerleri” sizlere kurumunuzun ve kendi geleceğinizin planlamasında yardımcı olacaktır.

Müslüman olmak için önce altı şeye inanmak gerekir. Allaha, Peygamberlerine, Kitaplarına, Meleklere, Ahiret gününe, Kaderin, hayır ve şerrin Allahtan olduğuna.

Bu aşamadan sonra kendisine hazır bir vizyon ifadesi verilir. “Allah’ın rızasını kazanmak.” Her hal ve durumda aklından çıkmaz olur, hayat anlamlı hale gelir ve her adımını bu minval üzere atar artık Müslüman.

Müslümanın misyonu ise İslam’ın beş şartıdır. Bu “Aşk-ı İlahi” vizyonuna ulaşmak için Kelime-i Şahadet getirir, Namaz kılar, Oruç tutar, Zekat verir Hacca gider.

Müslümanın hali vardır ki, bu genel geçerliliği olan norm ve değerler olarak ifade edilecek olursa  onun yaşam tarzını ve hayat felsefesini belirler. Zira Allah razı olacağı kullarından bütün bunları ister.

Buna göre Müslüman:

Yalan söylemez, Zina yapmaz, Kul hakkı yemez, Gıybet etmez, Haram yemez, Faiz almaz, Faiz vermez, İçki içmez, Hırsızlık yapmaz, Sözünde durur, Tüm mahlûkatı sever ve korur, İsraf etmez, Kötülük düşünmez, Yardım eder, Fakiri, yetimi korur, Komşusunu düşünür, Kibirsizdir, Şükreder, Zikreder, Temizdir, Naziktir, Erdemlidir, Çalışkandır, Adaletlidir, Düzenlidir…

Her Müslümanın “İlahi aşk” vizyonuna ulaşmak için belirlediği bir stratejisi olmalı. Misyonunun emrettiği işlerin yanısıra hayatını ayrı bir strateji üzerine şekillendirir.

Kimisi malı ile, kimisi canı ile, kimisi hal ve tavırları ile, kimisi konuşma ve irşat yöntemi ile bu vizyona ulaşmayı hedefler.

Malı bol olan Müslüman stratejisini malı üzerine kurar; sadaka verir, hayır işlerde önde olur, cami, çeşme ve çeşitli vakfiyelere kendini adar. Bu uğurda daha çok kazanmayı daha çok infak etmeyi hedefler.

Stratejisini irşat üzerine belirleyen Müslüman, Allah’ın varlığını birliğini anlatmak üzere yollara düşer, bu uğurda varını yoğunu ve enerjisini harcar.

Stratejisini Bilim ve eğitimde arayan Müslüman öğrendiği her bilimsel gerçeği Allahın azameti ile ilişkilendirir. ve sunar, kendini öğrenmeye ve öğretmeye adar

Stratejisini zikir üzerine kuran en sade Müslüman ise hedefleri doğrultusunda okur, zikir yapar dua eder.

Müslüman stratejisttir. Analitik düşünür, yorum yapar, sorgular en önemlisi planlı yaşar…

Müslüman eğer bir yönetici olarak “Aşk-ı İlahi” vizyonuna ulaşmayı hedefliyorsa  yukarıda belirtilen her türlü hasletin ve meziyetin yanında ADALET li olmak üzere strateji belirlemelidir.

İşte tam da bu noktada AK PARTİ nin seçim beyannamesinde belirttiği vizyonu olan “Cumhuriyetin yüzüncü yılında dünyanın ilk on ekonomisi arasında olmak” anlamlı hale gelmektedir.    ( Diğer partilerin Türk halkına heyecan veren vizyonunu bilemediğimizden AK PARTİ nin vizyonu ele alınmıştır.)

Ancak “Hedef 2023” vizyonu (dünyevi olmasına rağmen) misyonu ve değerleri ile birlikte ifade edilmeli ve bu uğurda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin üzerine düşen görev üzerine basa basa zikredilmelidir.

En önemlisi yönetime talip olanların bu vizyonu sloganlaştırmayıp benliğinde yaşaması, özümsemesi, Müslümanın vizyonu, misyonu ve değerleri ile ilişkilendirmesi gerekmektedir.

Yoksa kapitalist bir sermayenin, adaletsiz bir büyümenin kime ne faydası var…

içine gönderilmiş

Bir cevap yazın